Luna luna nova

Menan quatt ova

Menammèr nzin

Ca t fazz i tagliulìn

Un a te e un a me

Una a la figlia ru re.

Share Button